משחק כמה מהירה התגובה שלך?

משחק כמה מהירה התגובה שלך?

בחנו את הרפלקסים שלכם. מנעו מהכבשים לברוח על ידי לחיצה על כפתור החץ המרדים מייד לאחר שכבשה מתחילה לרוץ. אל תלחצו לפני הזמן או שתיקנסו. לאחר חמש כבשים ידורגו הביצועים שלכם.

המשחק בטעינה, אנא המתן...
[סגור x]
הוראות

לחצו על החץ המרדים בכל המהירות האפשרית מייד לאחר שכבשה פורצת מן העדר.