משחק מלאך המוות נועל עקבים

משחק מלאך המוות נועל עקבים

בעיר של שחיתות ופשע, יש רק מלאכית אחת של צדק, של נקמה, של מוות: אנאקשה.

המשחק בטעינה, אנא המתן...
[סגור x]
הוראות

עכבר לכיוון וירי, רווח לכניסה ויציאה ממצב עינית, QA או גלגל עכבר לשינוי פוקוס.