משחק עמודות X

משחק עמודות X

התחרו מול שורת יריבים על כס הממלכה. כל קבוצת צורות באותו צבע שתתאימו תעבור לצד היריב בתור צורות נעולות - אבל זה פועל גם הפוך. שחררו צורות נעולות על ידי יצירת התאמות לידן.

המשחק בטעינה, אנא המתן...
[סגור x]
הוראות

חיצים להזזת צורות, X לסיבוב.